فیلتر ها
مرتب سازی بر اساس:

بارگذاری...

لطفا چند لحظه صبر کنید

شیر فشارشکن شیر گازی بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند. چنانچه در شبکه بعد از شیر فشارشکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشارشکن به طور اتوماتیک جریان را قطع می کند. استفاده از این شیر ها سهولت بهره برداری از شبکه و خطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشار شکن را در بردارد و نیز با کاهش فشارهای ناخواسته در شبکه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن سیال جلوگیری می کند. شیر فشارشکن شیر گازی با عبور دادن سیال تحت فشار از یک مسیر جانبی، فشار موجود در سیستم را رها می‌کنند. این شیرها به گونه ای طراحی یا تنظیم شده اند که در یک فشار از قبل تعیین شده، عمل می‌ کنند و از مخزن های تحت فشار و سایر تجهیزات سیستم که در معرض فشار هستند، در برابر فشار بیش از حد مجاز محافظت می ‌کنند.

مزیت های شیر فشارشکن شیر گازی

از مزیت های شیر فشارشکن شیر گازی می توان به این مورد اشاره کرد که به منظور تغییر وضعیت شیر اصلی، فقط جریان بسیار کوچکی از بخار لازم است و  بنابراین تغییرات بسیار کم فشار پایین دست باعث تغییرات بزرگ در میزان جریان اصلی شده است که نشان دهنده حساسیت بالای شیر می باشد. از طرف دیگر، خروجی این شیرها مستقل از تغییرات فشار بالا دست جریان هستند. بدین صورت که اگرچه در اثر ازدیاد فشار بالا دست، نیروی عمودی وارد بر شیر بیشتر می شود، ولی از طرف مقابل همین نیرو از طریق لوله به زیر دیافراگم اصلی نیز وارد می گردد که با هم خنثی شده و در نتیجه شیری خواهیم داشت که کنترل دقیق فشار را مستقل از تغییرات فشار ورودی، تامین خواهد کرد. 

در این بخش به بررسی شیر فشارشکن شیر گازی پرداخته و نکاتی را پیرامون آن بیان نمودیم. اشاره کردیم که این نوع شیرها در چه جاهایی مورد استفاده قرار می گیرند و چه مزیت هایی دارند. 
طراحی سایت و پشتیبانی: ایران سایت